מיהו יצרן?

אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצורו של מצרך או בשינויו מבחינת הצורה, הטיב, האיכות או מכל בחינה אחרת, או העוסק באריזתו או במזיגתו.

כעת, מהגדרה זו ניתן להסיק כי אדם המנהל מסעדה ואף מזנון זקוק לרישיון יצרן, אך לא כך הדבר.

רישיון יצרן נכנס תחת סמכות "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)". בצו ניתן למצוא את כל הנתונים אודות הגבלות ותנאים.

בקשה לרישיון יצרן


רישיון היצרן מיועד בדרך כלל למפעלים ולמחסנים המתעסקים בייצור, באחסון, בשיווק ובאריזה של חומרי גלם או של מוצר מוגמר בתחום המזון. הבקשה לרישיון יצרן עוברת שלב תכנוני המפרט באופן פרטני כל שלב בתהליך הייצור ובאופן האחסון, בכך שיעמוד בכל התקנות הנדרשות על פי תקנות צו הפיקוח. יש צורך במעורבות של יועצים שונים בעת הגשת הבקשה (יועץ אינסטלציה ויועץ בטיחות). התהליך עובר סבב אישורים עד לקבלת האישור הסופי. בהתאם לאישור שלב זה נדרש להנפיק תכניות עבודה ומפרט כמותי לציוד. על פי רוב בשלב זה יש צורך ביועץ מיזוג אוויר. לאחר מכן אפשר להתחיל בביצוע העבודות במקום. תהליך הבקשה נעשה לרוב מול משרד הבריאות המחוזי, הפרוס על פני 18 נפות בכל הארץ. בקשה לרישיון יצרן בתחום המזון מגישים בדרך כלל לעסקים כגון קייטרינג, מטבח מוסדי, מאפייה או קונדיטוריה. בעת סיום העבודות מגיע מהנדס מטעם משרד הבריאות לביקורת סופית ולאישור התכניות בשטח.

תהליך הוצאת רישיון היצרן משולב בעמידה בתנאים לרישוי עסקים. על העסק לעמוד בכל תקנות "חוק תכנון ובנייה". כן מצוין ברישיון היצרן כי על בעל העסק לעמוד בכל התנאים והגורמים המאשרים כתנאי לקבלת אישור מההנדסה ברשות המקומית. בד בבד עם הגשת הבקשה לרישיון יצרן יש להגיש בקשה לרישיון עסק, וזאת לאחר קבלת אישור עקרוני ראשוני לתכנית העסק שהוגשה במסגרת חוות דעת מקדמית למשרד הבריאות.

האם יש סיבה לקבלת רישיון יצרן?


הרישיון נועד להבטיח כי המפעל או המחסן עומדים בתקנות הנוקשות של משרד הבריאות וכי לא קיים חשש לפגיעה בבריאות ובאיכות הסביבה.

כמו כן, כיום רישיון יצרן בתחום המזון מספק עבודה אל מול לקוחות ממשלתיים ומוסדות חינוך, המחייבים את המפעל להציג רישיון יצרן בר-תוקף. במסגרת ההליך התקין לרישוי עסקים, על העסק לקבל אישור מקדמי לרישיון יצרן כדי להיקלט במערכת הרשות המקומית להליך קבלת רישיון העסק. כמו כן, על הנכס לעמוד בחוק תכנון ובנייה ובחוקי שאר הגופים המאשרים כדי לקבל את רישיון העסק.

שלבי הגשת הבקשה לרישוין יצרן


 • פגישת תיאום אל מול הלקוח וקבלת מידע מפורט אודות המפעל.
 • מדידות וסקירת שטח הנכס – בדיקת התנגדויות מול מחלקת תכנון ובנייה להתנגדויות.
 • הכנת פרשה טכנית למזון כולל תרשימי זרימה לאישור הלקוח.
 • הכנת סקיצה אדריכלית לתכנון המפעל על פי התקנות לאישור סופי.
 • העברת התכניות ליועצים השונים – יועץ אינסטלציה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ בטיחות וכולי.
 • הגשת הבקשה לגורמים המאשרים (חוות דעת מקדמית) לצורך אישור תכניות לביצוע.
 • הכנת בקשה לרישיון עסק בצירוף כל האישורים לזירוז תהליך הבקשה.
 • טיפול בליקויים ותיקונם בבקשה לצורך הגשה חוזרת.
 • לאחר ביצוע העבודות – הכנת בעל העסק לביקורת.
 • ביצוע ביקורת בעסק ומתן דרישות (אם היו כאלו).
 • קבלת רישיון יצרן ורישיון עסק.
"החיים עוברים ומתקדמים קדימה, התעסקות עם העבר לא תשנה את העתיד"
ז'אן קלוד מקס