הליך הרישוי טומן בתוכו רפורמה חדשה להליך אחיד בין כל הרשויות והמועצות המקומיות, צפי לקיום הרפורמה ברישוי עסקים במלואה הינו סוף 2016, בין שאר השינויים ייתכן שמני הביורוקרטיה יקוצר משמעותית, עבור בעלי העסקים והיזמים השונים זהו מהלך חשוב.

מי צריך רישיון עסק?

כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים מחויב להגיש בקשה לרישיון עסק לרשות המקומית (בין אם לעירייה ובין אם למועצה המקומית או למועצה האזורית). את הרישיון לניהול העסק מקבל בעל העסק הרשום ולא העסק עצמו, כפי שרבים נוטים לחשוב בטעות. נוסף על כך חייב ברישיון עסק כל עסק המבצע את אחת מהפעולות הבאות:

  1. שינוי מהות העסק – בעיקר בקשר לעסקי המזון – הרחבת התפריט, ביטול חלק מהתפריט, ובשאר העסקים הוספת פריט רישוי מהצו. לדוגמה: מִספרה המוסיפה בשטח שלה עמדת פדיקור ומניקור מחויבת בהגשת בקשה מתוקנת לרשות המקומית.
  2. הגדלה או הקטנה של שטח העסק.
  3. שינוי בעלים או הוספת שותפים – הרישיון הוא כאמור עבור אדם (ולא עבור העסק), אלא שלא ניתן להעבירו לאדם אחר. אשר על כן, כאשר מבצעים שינוי כלשהו יש לעדכן את הרשות המקומית.

חשוב להקפיד כי בעת הכנת התכניות לצורך ההגשה יהיו הדברים המופיעים בשטח תואמים לתכנית, שאלמלא כן יתקבל סירוב מצד הרשות הרלוונטית. תנאים נוספים אפשריים לסירוב לבקשה:

  1. אי התאמה – כאשר המפקח מגיע לשטח ואין התאמה בין התכנית לבין המציאות בשטח.
  2. בעל העסק – החלפת שמות הבעלים של העסק.
  3. מצב תברואתי גרוע בעסק – ליקויי תברואה המסכנים את הציבור ועלולים להביא למחלות.
  4. הגדלה או הקטנה של שטח העסק או לחלופין הוספת גלריה.

מהו מספר תאי השירותים המחויבים להיות בעסק?


כל עסק אשר טעון רישוי מחויב בתא שירותים אחד לכל הפחות.

בעסקים לא מורכבים ובעסקי מזון מסוג מזנון, פיצרייה, פלאפל ובורקס, קיוסק – תא השירותים יכול להימצא במרחק שלא יעלה על 25 מ' מרחק הליכה מהעסק (בפריט רישוי מסעדה חובה שיהיו שני תאים בתוך העסק)

20220428142149.618.jpg

"אני נהנה ללכת לעבודה, אמר: האדם מולי, כאשר הבוס שלו מעביד אותו קשה אך כבר מההתחלה מתייחס אליו כמנהל צוות"
לא ידוע