05.01.2017
תצהיר כבאות לרישין עסק להורדה - במסלול תצהיר בלבד!
מיועד לבעלי העסקים שנכללים במסגרת הצו לרישוי עסקים עמודה 7, זה אומר לכל מי שעומד בדרישות החוק. - את התצהיר יש להחתים מול עו"ד לצורך אימות פרטים.
24.04.2021
טופס לרישום / מילוי לקוח חדש - עבור רישוי עסקים בלבד
מיועד עבור בעלי עסקים חדשים המצטרפים לקהל לקוחותינו, יש למלא את הטופס על כל סעיפיו, וזאת על מנת שנוכל להתעדכן בפרטיכם ולטפל בבקשה לרישוי עסק.
15.06.2018
טופס פרשה טכנית לאטליזים וחנות דגים בלבד!
טופס פרשה טכנית לאטליזים - יש לפרט את תהליך עיבוד הבשר / עוף / דגים ... לציין כמויות שבועיות ולתאר היטב את תהליך העבודה בעסק.
08.07.2015
דו"ח תקינות המרחב המוגן
על המצהיר למלא את כל הסעיפי בטופס בדיקת ממ"ד ולהעביר לפיקוד העורף בסיום העבודה.
17.06.2015
חוברת נהלים 2015 למרחב מוגן (ממ"ד)
לאחר קבלת היתר בנייה וביצוע עבודות המרחב המוגן, נדרש למלא ולחתום על טופס תקינות הממ"ד.
07.07.2015
טופס ייפוי כוח לרישיון עסק לעיריית תל אביב בלבד - מעודכן
לבעלי עסקים מאזור תל אביב בלבד, יש לחתום על הטופס לייפוי כוח לרישיון עסק ולשלוח עלינו על מנת שנוכל לטפל בהגשת הבקשה לרישיון עסק עבורכם.
04.02.2020
בדיקת היתכנות עבור עסקים - טופס
בדיקת היתכנות לנכס עבור עסקים, אשר מעוניינים לשכור את הנכס עבור העסק, ניתן חוות דעת מומחה עבור הייעוד בתב"ע המקומית על פי גוש וחלקה, יש להוריד, למלא ולחתום על טופס זה ולשלוח אלינו למייל או לפקס.
14.01.2020
בדיקה ראשונית עבור נכס – טופס
המבקש שמשרדנו יעשה עבורו בדיקה מקיפה עבור הנכס נא להוריד את המסמך, למלא את פרטיו ולשלוח אלינו לפקס 1533-903-3003 או למייל mail@claude.co.il
17.03.2015
תצהיר לשירותיים בלעדיים לעסק לעיריית תל אביב בלבד
עסקים אשר השירותים חיצוניים, נדרש לחתום על התצהיר ולהחתים את וועד הבית.
03.06.2014
טופס מידע סביבתי למפעלים קטנים וגדולים
מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק, יש לפרט כמה שניתן את כל התהליכים בעסק (מים ושפכים, מפרטים טכניים, איכות האוויר, קרינה)
19.09.2013
ייפויי כוח עבור טיפול בהיתרי בניה
ההגשות להיתר מול הרשויות מתבצע על ידנו לשירותים הבאים: תוספת בניה, חריגת בניה, היתר לפרגולה, היתר למחסן, חניה מקורה, תוספת על הגג, וכל הנדרש לו היתר.
05.11.2014
טופס לבדיקה עצמאית לנגישות לעסקים קטנים
החל מסוף מאפריל 2014 נדרש כל עסק המשרת את הציבור לעמוד בהתאמות נגישוּת שונות, ובפרט עסק טעון רישוי, את הסקר מבצע בעל מקצוע מוסמך (הנדסאי, אדריכל) או מורשה נגישות, במקרים מסוימים ניתן לביצוע על ידי בעל העסק.
19.08.2016
ייפויי כוח עבור טיפול ברישיון עסק למשרד קלוד
בכדי לבצע עבורכם בדיקה מקדימה ולהתקדם בתהליכי הרישוי.
07.09.2015
טופס ייפוי כוח לרישיון עסק לעיריית פתח תקווה בלבד - מעודכן
לבעלי עסקים מפתח תקווה בלבד, יש לחתום על הטופס לייפוי כוח לרישוי עסקים, וזאת על מנת שנוכל לפתוח תיק רישוי ולטפל בבקשה לרישיון עסק.
22.08.2016
טופס ייפוי כוח לרישיון עסק לעיריית בת ים בלבד
עבור בעלי עסקים מבית ים בלבד, יש לחתום על הטופס לייפוי כוח לרישיון עסק לסרוק ולהחזיר אלינו בפקס 1533-903-3003 או במייל.
05.06.2018
טופס פרשה טכנית לבתי אוכל בלבד
כחלק מתהליך הוצאת רישיון עסק לבתי אוכל נדרש בעל העסק למלא טופס פרשה טכנית הכולל פירוט לגבי תזרים העבודה, למהות העסק ולתהליכי העבודה במקום - את הנתונים יש לציין בכתב בטופס הנקרא פרשה טכנית
13.12.2018
טופס הגשה לחוות דעת מקדמית משרד הבריאות
טופס ההגשה נדרש להגיש יחד עם הבקשה לחוות דעת המקדמית למשרד הבריאות על מנת לקבל התייחסות
16.05.2019
טופס פרשה סביבתית - השלכות סביבתיות
כאשר בעל המפעל מבקש רישיון עסק הוא נדרש להוכיח כי אין בכוונת העסק או המפעל לגרום לנזקים סביבתיים, אחד הדברים הראשונים שיש למלא בטופס השלכות סביבתיות הוא תיאור כללי של המפעל, של העובדים, הפעילות המתבצעת, פירוט של מתקני עזר.
11.07.2019
טופס ייפוי כוח לרישיון עסק עבור עיריית נתניה בלבד
ייפוי כוח ייחודי להורדה עבור אגף רישוי עסקים עיריית נתניה - יש להחתים עורך דין.
13.08.2019
טופס ביקורת עצמית רישוי עסק תל אביב
טופס ביקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק. כתובת העסק. מיועד לעורכי הבקשה בלבד! ולעיריית תל אביב בלבד!
19.09.2019
הצהרת בעל מקצוע מוסמך
תצהיר בעל מקצוע לצורך הגשת בקשה לרישיון עסק בעיריית נתניה בלבד!
10.01.2020
שאלון מילוי פרטים למעבדות בדיקה לתיק רישוי עסקים
תצהירים שנדרשים ממעבדה להגיש יחד עם הבקשה לרישיון עסק
07.05.2020
טופס הוספת איש קשר - כבאות והצלה
טופס זה מאפשר לבעלי עסק להגיש בקשה להוספה מיופה לטפל עבורו עבור רישוי עסקים, לעדכון או להסרה של איש קשר לתיק שיוכל לטפל עבורכם בתיק רישוי יש לשלוח למייל + צילום ת.ז - בחזרה לכבאות
08.04.2021
טופס 5 תצהיר של המבקש היתר מזורז א או היתר מזורז ב או רישיון על יסוד תצהיר
טופס 5- מיועד לבעלי העסקים במסלול המקוצר יש למלא את הטופס על כל סעיפיו ולאמת מול עורך דין - שימו לב! מיועד לבעלי עסקים שטרם פתחו את העסק.
28.05.2023
שילוט למדורי עבודה במטבח
שילוט עבור מדורי עבודה לעסקים בתחום המזון תוך שמירה על עמדות נקיות - יש לעשות למינציה לשמירה לאורך זמן (ולהדפיס רק מה שרלוונטי).