מהי השגה ברישוי עסקים?

מהי השגה ברישוי עסקים?

ראשית, חשוב להבין כי המקור של המושג השגה הוא מחוק רישוי עסקים. "השגה" – לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים – היא על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

ההשגה היא בעצם סוג של ערעור על סירוב שהתקבל בתיק הנמצא בתהליך למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו, ואותה רשאי להגיש בעל העסק או מבקש הרישיון.

לעומת זאת אין אפשרות להגיש השגה על תנאים, על חוקי עזר, על חיקוק אחר או על תקנה.

משרדנו מלווה את לקוחותיו לאורך השנים, ובלא מעט מקרים שבהם מתערבת מכורח הנסיבות הבירוקרטיה, אנו רואים כי קיימת דיפרנציאציה בין דרישות הרשויות המוניציפליות. הבדלים אלו יכולים לנבוע מחוסר ידע מקצועי או מאי-הבנה של החוק המורכב הנקרא חוק רישוי עסקים. אשר על כן, הכלי שלנו להתמודד מול דרישות שאינן תואמות את החוק, ובעיקר כאשר אין אוזן קשבת למקרה, הוא הגשת "השגה". זהו למעשה הכוח שלנו לקבל אוזן קשבת ממקור בכיר יותר.

אז מתי מגישים השגה, ואיך עושים את זה?


ההשגה תוגש לפי טופס 9 בתקנות. לכל רשות קיים הנוסח שלה. הבקשה תוגש בשני עותקים, ונצרף לה את הדברים הבאים:

  • אישור תשלום אגרה על סך 333 שקלים (נכון לחודש אפריל 2022).
  • לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם, וכן הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
  • כל מסמך נוסף הנוגע לעניין באשר להחלטה אשר נידונה לבעל העסק.

יש להגיש את ההשגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה.

*גורם מוסמך רשאי להאריך בעוד 30 יום את המועד להגשת ההשגה.

כל עוד לא ניתנה החלטה בעניין ההשגה, ההחלטה שעליה משיגים תישאר תקפה.

אם מבקשים כי ההחלטה תותנה בעת קבלת החלטה בהשגה – יש לצרף בקשה מנומקת להשגה ולציין זאת.

חושב שמשרד הבריאות, שירותי הכבאות או המשטרה טועים בדרישותיהם?

השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישת נותן האישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, כמובן לאחר ששמע גורם הרישוי את טענות שני הצדדים באשר לעניין השרוי במחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות גורם הרישוי.

כבאות = נציב כבאות והצלה (או קצין כבאות והצלה בכיר שהוסמך לכך).

משטרה = מפכ”ל המשטרה (או קצין משטרה בכיר שהוסמך לכך).

יש לי רישיון עסק, ועכשיו מבקשים ממני דברים נוספים. מה עליי לעשות?


כל מה שעליך לעשות כעת הוא להתרכז בהשגה. כאשר עסק מתנהל ברישיון עסק ועובד על פי חוק, רשאים הגורמים המאשרים או רשות הרישוי לדרוש כי העסק יעמוד בתנאים נוספים על מנת שהרישיון יישאר בתוקפו.

הולכים עד הסוף אך עדיין לא מצליחים להגיע לידי החלטה?

בהיעדר הסכמה כאמור, יועלה העניין בישיבה הקרובה של הוועדה הבין-משרדית לענייני רישוי עסקים, והיא זו אשר תיתן לגורמים הארציים את המלצתה בנושא.

אם גם אז לא הגיעו הגורמים הארציים להסכמה – יכריע בעניין גוף משפטי, כלומר היועץ המשפטי לממשלה. בכל עניין אחר תכריע הממשלה, והכול בתוך חודש.

(במקרה כזה ניתן להאריך את המועד להחלטה ב-120 יום)

משרדנו מכיר היטב את תהליך ההשגה ואת אופן ההגשה אל מול גורמי האישור והרשויות המוניציפליות. אנו ממליצים בחום ליצור מולנו קשר, להתייעץ בעניין, ואנו אף להגיש בשמכם את ההשגה בנוגע להחלטה, כמובן כל עוד נראה כי היא מתיישבת עם דרישות החוק.

נשמח לשמוע מכם

התקשרו אלינו:
03-903-3003

לקבלת הצעת מחיר ולמידע נוסף, השאירו פרטים ונחזור אליכם

נא למלא את כל השדות
הודעתך נשלחה בהצלחה