הנגשת העסק לקבלת רישיון

ההגדרה של רישיון עסק פירושה שכל עסק הטעון רישוי והמופיע בצו לרישוי עסקים, חייב בעל העסק לעמוד בדרישות של חוקי התכנון והבנייה ובדרישות של הגופים השונים כדי לקבל את הרישיון לעסוק בתחומו. בתוך שלל התקנות שעל העסק לעמוד בהן קיים החוק לשוויון לאנשים בעלי מוגבלות תשנ"ח 1998. חוק הנגישות חל על כל סוגי העסקים המשרתים את הציבור, קטנים וגדולים כאחד, ומטרתו לקדם את כבוד האדם וחירותו ולמנוע הפליה חברתית.

כיצד משפיע חוק הנגישות על העסקים


החל מסוף שנת 2013 נדרש כל עסק המשרת את הציבור לעמוד בהתאמות נגישוּת שונות. יישום ההתאמות יתבצע על ידי בעל העסק או על ידי יועץ בטיחות מוסמך, ויפוקח על ידי הרשויות המקומיות. 
הדרישה היא במקרה של מבנה חדש, כלומר מבנה שנבנה מאוגוסט 2009. את יישום הדרישות יש למלא בטופס המיועד לכך ולהציג לבדיקה מול מורשה נגישות מטעם הרשות, או עצמאי שעליו למלא חוות דעת על נגישות המקום, חוות דעת שתייצג את העסק מול הרשות. אך ישנם מקרים חריגים, לדוגמה כשבעל עסק (או בעל מקצוע מוסמך) רשאי לבדוק את הדרישות ולמלא דו"ח עבור הרשויות. זאת בתנאי ששטח אולם הישיבה אינו יותר מ-25 מ"ר בבניין חדש או יותר מ-50 מ"ר בבניין קיים. כמו כן, כאשר שטח העסק כולו אינו יותר מ-100 מ"ר.

*זהו חלק חשוב ומשמעותי שנוסף לאחרונה כאחד התנאים לקבלת רישיון עסק מהרשות המקומית.

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים שנכנס בתוקפו בשנת 2019 מעניק הקלות / חלופות לחוק הנגישות לעסקים:

 1. תצהיר - בעל העסק רשאי להגיש תצהיר מאומת ובו מצהיר על קיומם של הוראת החוק לנגישות (לעסקים במסלול תצהיר / מסלול מזורז א' / מסלול מזורז ב') ייכנס לתוקף בתאריך 01.04.2019 (נדחה לחודש ספטמבר 2019)
 2. חוות דעת יועץ נגישות - בעל העסק יגיש חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס ושירות שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות, אישור מורשה הנגישות מטעם בית העסק מספיק לקבלת הרישיון ואינו מצריך אישור נוסף מצד מורשה הנגישות מטעם הרשות המוניציפלית.
 3. (חדש) המבקש, בעל העסק רשאי לבקש מהרשות המקומית את הסקר הנגישות בכפוף לתשלום אגרה (נכון לאפריל 2022 - 333 ש"ח).
  והרשות תכין חוות דעת על סמך מורשים מטעמה. אומנם מדובר על שרות זול יחסית אך עלול לעכב את הליך הרישוי ובנוסף הדרישות יהיו בהתאם.

על אף האמור לעיל, מומלץ לפנות אלינו בטרם אתם פועלים בדרך כלשהיא.

עיקרי תקנות נגישות העזר שנדרש לבצע


הדבר בא לידי ביטוי בנגישות המקום ובנגישות השירות. בעסקים קטנים עיקר הנחיות הנגישות הן:

 • התאמת כניסת העסק – על הכניסה לעסק להיות פנויה לגמרי מפחים, ממעמדים, מארגזים וכולי. מידות "הרחבה הפנויה": 150 ס"מ  x150 ס"מ, או לחלופין 170 ס"מ x 130 ס"מ. על פי "חוק שוויון הנגישות" רצפת הרחבה עשויה מחומר קשיח ללא בליטות או חריצים.
 • נגישות הכניסה – לא יידרש כוח רב לפתיחת הדלת לעסק, ורוחב הפתח יהיה לא פחות מ-90 ס"מ. גובה מפלס החנות מהמדרכה לא יעלה על 2 ס"מ.
 • נגישות השירות – רוחב המעבר לדלפק השירות יהיה פנוי ורוחבו לא יפחת מ-90 ס"מ. שטח הנגישות יהיה על פי תקן "רחבה פנויה". דלפק השירות יהיה בגובה של כ-90 ס"מ (ובכל מקרה נמוך מ-110 ס"מ) ובאורך של 90 ס"מ.
 • נגישות העסק – על דלתות העסק יודבקו שתי מדבקות בצבעים שונים (כהה ובהיר) למניעת התנגשות בזכוכית. נוסח השלטים בעסק יהיה ברור וקריא ממרחק העמידה בדלפק השירות והגופן יהיה גדול וקריא. תאורת העסק תהיה די חזקה להארת כל העסק.

פטורים מנגישות לעסק


 • נטל כבד מדי – בעל העסק בקשיים כלכליים ואינו יכול לשלם בנוסף את עלות הנגישות. זאת רק במקרים חריגים, ואולם לטענות אלו חשוב שיהיה בסיס איתן.
 • פטורים מאלמנטים נוספים – לא יושמו כל הדרישות מסיבות כאלו ואחרות, לרשות המקומית ניתנת הסמכות לפטור חלק מהדרישות ולהעניק רישיון עסק.
 • חוסר היתכנות הנדסית – במקרים שבהם הנכס עומד בחוקֵי התכנון והבנייה אך עם זאת קיימות בעיות הנדסיות המונעות נגישות אל תוך העסק, לא ניתן לממש פתרונות בשטח. מקרים אלו נדירים.
 • מטעמי אדריכלות, ארכיאולוגיה וטבע – עסק שמיקומו אינו מאפשר שום שינוי בשל היותו "טבעי", או שכל שינוי יפגע בסביבה הטבעית בדרך כלשהי. לדוגמה, עסק הממוקם ברובע היהודי בירושלים אינו יכול טכנית לבצע שינויים לנגישות מסיבות רבות, והעיקרית שבהן היא היעדר גישה בשבילים לכיוון הרובע, שהרי השבילים מלכתחילה לא נועדו לאנשים בעלי מוגבלות.

חשוב להבין כי רישיון עסק אינו ניתן לעסק עצמו אלא למפעילו! לכן והיה ובעל העסק עזב או הכניס שותף נוסף לעסק, יש להגיש תכניות מחדש. עצם השינוי מחייב את אותו אדם לעמוד בתקנות ובחוקים החדשים, ולכן אין הדבר מבטיח שאדם שניהל עסק וקיבל רישיון, אדם אחר שהחליפו יקבל רישיון אף הוא. זאת למרות שהעסק נמצא באותו מקום ובעל אותה מהות, אלא אם הבעלים מבצע שינויים בעסק בהתאם לדרישות החדשות.

למשרדנו הכלים והידע להתמודד מול הרשויות וללוות את בעל העסק לצורך קבלת אישור נגישות העסק. אין במאמר זה לשמש תחליף משפטי אלא הוא מובא כייעוץ בלבד.

זקוקים לעזרה? התקשרו 03-9033003

"החיים עוברים ומתקדמים קדימה, התעסקות עם העבר לא תשנה את העתיד"
ז'אן קלוד מקס