בקשה היתר לשימוש חורג

חוק תכנון ובנייה בישראל מגדיר שימוש חורג כשימוש בקרקע או במבנה למטרה שלא הוגדרה לו בתב"ע ו/או בהיתר למבנה.

הגוף הרשאי לאשר את השימוש החורג הוא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית או במועצה המטפלת. הוועדה לחוק תכנון ובנייה בוחנת כל בקשה והיא זו האחראית לאשר, לא לאשר, או במקרים מסוימים לאשר אך להטיל מגבלות מסוימות על אותו אזור.

לביצוע שינויים במבנה נדרשת הגשת תכניות אדריכליות. משרדנו מלווה את התהליך לרבות ייצוג מול הוועדות הדרושות ובמידת הצורך אף מול ועדות ערר. אנו מכינים את הנכס על פי הקווים המנחים ומגישים עבורכם את התכניות.

שימוש חורג ממגורים למסחר


שימוש בנכס שלא לייעודו המקורי: העוסק בנכס ללא אישור של הוועדה לצרכים שלא הוגדרו ונקבעו מראש, מפר את חוק תכנון ובנייה. הוא עלול למצוא את עצמו נלחם מול הרשות המקומית בהליכים משפטיים, חשוף לתביעות השכנים וסגירת המקום בן רגע.

דוגמה: להפעלת קיוסק בבית מגורים דרוש רישיון עסק. תנאי מקדים לקבלת הרישיון כרוך בביצוע בדיקה מקדימה – במקרה של הקיוסק תהיה התשובה שלילית בשל אי-קיום דיני חוק תכנון ובנייה. הנכס יועד למגורים ולא ניתן להשתמש במקום לקיוסק.

דוגמה אחרת, מעניינת לא פחות: האם פתיחת מספרה בדירת מגורים זקוקה לאישור שימוש חורג?

יש רשויות האומרות שכן ואחרות האומרות שלא. למחלוקת זו יש היבט חוקי להסתמך עליו. התב"ע המקומית בכל עיר קובעת במה ניתן לעסוק בכל יעוד (בתקנון). בעיר אשקלון למשל התב"ע מאפשרת לבעלי מקצועות חופשיים לפעול מהבית, ולכן בעל מספרה רשאי לנהל אותה במקום מגוריו ואף לקבל רישיון עסק למספרה. אולם ערים כדוגמת תל אביב וראשון לציון שוללות על הסף אפשרות זו של הכרה בספּרות כמקצוע חופשי ומגדירות בחוקי עזר מהו מקצוע חופשי לדידן.

סוגי שימושים חורגים


קיימים שני סוגים עיקריים לשימוש חורג מהיתר ומתכנית:

1. שימוש חורג מתכנית בניין עיר בשני מקרים:

  • תב"ע מקומית שבה הבעלים מעוניין להתיר למבנה שימוש שלא נכלל בהיתר.
  • תב"ע מקומית שונתה ונכס שהיה חוקי בעבר כבר אינו חוקי – יש להתיר לבעל הנכס תקופה מוגדרת לטיפול בנושא.

2. שימוש חורג מהיתר – השימוש החורג במקרה הזה מתייחס לשימוש במבנה התואם את התב"ע שנקבעה לו אך לא תואם את ההיתר שניתן למבנה.

היתר לשימוש חורג מתוכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש.

היתר לשימוש חורג מהיתר יכול להינתן מבלי להיות מוגבל בזמן.

בקשה להיתר לשימוש חורג מתעשייה למסחר.

שימוש חורג לגן ילדים.

משרדנו מתמחה בתחומים הללו. לקבלת הצעת מחיר ולייעוץ עבור חוקי תכנון ובנייה – פנו לקלוד אדריכלים. ליצירת קשר עם המשרד חייגו 03-9033003

מנצח הוא מי שיודע מתי להילחם, ומתי לא
סון טסו, אמנות המלחמה