הכנת תשריטים לרישום בניין משותף בטאבו

רישום בניין בטאבו: בישראל מתקיים מצב שבו בניינים רבים מתנהלים כבתים משותפים. הנושא ניעור לחיים בעיקר בעת שבעלי הדירות מעוניינים למכור את הנכס המיועד ונדרשים להמציא את זכותם בדירה או כאשר מעוניינים להסדיר חריגות בנייה בשטח הנכס. או-אז הם מגלים לפתע כי בטאבו אין הם רשומים כך, מהסיבה שאינם מופעים בפנקס הבתים המשותפים בטאבו. בית משותף הוא, על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בית שיש בו שתי דירות או יותר במבנה אחד והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים.

להבהרה, החוק מוסיף: "גם כאשר הבית אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אך התיאור מתאר בית משותף, עליו להתנהל כבית משותף".

קיימות כמה סיבות לאי רישום דירה בטאבו על שם בעל הדירה:


1. גבייה מראש לתשלומי שכר טרחת עורך דין של בעל הדירה מול הקבלן. אי לכך הקבלן לא העביר עד היום את התשלום לעורך הדין לצורך העברת הזכויות.

2. פִּרצה בחוק מס השבח משנות החמישים של המאה הקודמת. קבלנם רשמו את הבניין על שם חברה בע"מ, ובמקום למכור דירות מכרו מניות. בכך הם חסכו תשלומי אגרות מס שבח.

3. עיכובים ו/או אי סיום הליך פרצלציה באזור – חלוקה של מקרקעין תב"ע לחלקות הרשומות בפנקס מתבצעת ע"י הועדה המקומית.

4. חברת הבנייה או הקבלן לא ביצעו רישום של זכויות המשתכן של בעלי הדירות ושל הדירות עצמן מסיבות שונות.

5. חברת הבנייה או קבלן לא ביצעו רישום של הבית המשותף של בעלי הדירות ושל הדירות עצמן מסיבות שונות.

מה נדרש לעשות כעת? הכנת תשריט לרישום מקרקעין


משרד קלוד אדריכלים מתמחה ברישום בתים משותפים בטאבו. להליך נדרשת מעורבותם של אדריכל ושל עורך דין.

כאדריכלים המכירים היטב את התחום, ידוע לנו כי הליך הרישום מסובך וארוך. לכן מעורבות שלנו בהליך תקצר משמעותית את זמני הבקשה.

כל תשריט מכיל:

  • הצהרת עורך התשריט – החתום על ההצהרה מצהיר כי המידע שנמסר משקף בצורה נאמנה את הדירות.
  • תרשימי סביבה ותרשימי חלקה.
  • תכנית של כל קומה במבנה + פרטים על הדירות.
  • טבלת פירוט על המבנה.
  • הצמדות (במידה ויש) – חנייה, גג וכולי

על פי תקנה 27 לתקנות מקרקעין כאשר מופיעה על החלקה הערה ע"פ סעיף 27 בתקנות רישום מקרקעין,
חובה להגיש את התשריט דרך הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לצורך אישורה ורק לאחר מכן להגישה לצורך רישום.

קלוד מלווה את תהליך הרישום עד סופו. נוסף על כך ניתן לקבל שירותי מדידה לנכסים, שרטוט ממוחשב ושיתוף פעולה עם עורך הדין המלווה אף הוא את התהליך כולו על מנת להסדיר את ההליך הבירוקרטי.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעת מחיר להכנת תשריטים לרישום בניין משותף בטאבו.

מנצח הוא מי שיודע מתי להילחם, ומתי לא
סון טסו, אמנות המלחמה