בקשה להיתר בנייה – חריגוֹת בנייה

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית עוד מראשיתה. כדי שהדמוקרטיה תתקיים הלכה למעשה ושנוכל כולנו לחיות יחדיו ללא כאוס – קיימים חוקים, בין השאר גם בבנייה. כאשר בונים שלא על פי החוק, או ללא היתר, או שחורגים מהתכנית שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – זו עבירה על החוק המוגדרת כחריגת בנייה. העובר על החוק צפוי לעמוד לדין, להיקנס או אף לשאת בעונש מאסר – על תנאי או בפועל.

סעיף 219 לחוק תכנון ובנייה, וכן סעיף 63 לחוק העונשין, מאפשרים לפיקוח העירוני להטיל קנסות בגין רווחים שנעשו מבנייה לא חוקית שלא הוגשה לגביה בקשה לשינוי. הקנס נקבע בהתאם להערכת שמאי קרקע מטעם הרשות.

על פי החוק: "הקנס בגובה כפל שוויו של המבנה או של התוספת למבנה, שהוקמו ללא היתר, מוטל מכוחו של סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה על מי שהורשע בעבירה של בנייה ללא היתר". לדוגמה: פס"ד רע"פ 1704/14 פסק לטובת עיריית תל אביב, והתושב שילם קנס של יותר מ-450,000 ₪ בשל חריגת בנייה של 60 מ"ר בקומת גג בבניין משותף.

כיצד יש לנהוג במקרה של חריגת בנייה?


ראשית, יש לפנות למשרד אדריכלים המטפל בחריגות בנייה. על המזמין לעשות "שיעורי בית" טרם הגעתו, כגון בירור אחוזי הבנייה והסכמת השכנים.

משרדנו יבצע בדיקה מקיפה אודות החריגה. והיה וניתן להגיש בקשה עבור כל תוספת הבנייה – מצוין, שאלמלא כן יהיה צורך להגיש בקשה רק על חלק מהתוספת בהתאם לחוק תכנון ובנייה ולתב"ע. על התוספת לכלול תכנית סניטרית וחתימת מהנדס לצורך העברת הבקשה לרשות ולוועדה המקומית.

לאישור החריגה ולהגשת בקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית יש לטפל במספר נושאים:


  1. לבקש דף מידע לצורך בירור אחוזי הבנייה המותרים על פי החוק.
  2. לערוך רשימה של השכנים ולהחתימם על הסכמה (לא קביל בביהמ"ש).
  3. עריכת בדיקה בהנדסה – האם החריגה נעשתה בתוך קווי הבנייה המותרים?

ככל שהחריגה גדולה יותר, כך יש יותר קריטריונים שיש להביא בחשבון. לדוגמה: בית משותף הוסיף 14 מ"ר לצורך קבלת אישור הוועדה. הג"א לא אישרו את הבקשה כיוון שאין לו ממ"ד בנכס והוא חויב לבנות ממ"ד לשם המשך תהליך הרישוי – ניתן להגיש פטור מממ"ד בהג"א לבנייה חדשה של עד 12 מ"ר.

במקרים מסוימים חלה חובה על הלקוח להגיש הקלה על חלק מסוים של התוספת מסיבות שונות. לצורך הגשת הקלה יש לפרסמה ב-3 עיתונים שונים לפחות, בסביבת הנכס, לשכנים וכן ל"בעלי עניין". הפרסום נועד לאפשר לקהל באזור להתנגד או להביע עמדה על כך בכובד ראש.

אם נעשו שינויים באינסטלציה של הנכס, יש להגיש תכנית של יועץ אינסטלציה כנספח לבקשה.

משרדנו ישמח ללוות אתכם בתהליך הגשת הבקשה לאישור התוספת עד קבלת ההיתר. יש עוד אלמנטים רבים שעלינו להביא בחשבון בתהליך הבנייה, כגון חניה, הקצעות של העירייה ושינויים בחזיתות.

זמן הגשת הבקשה עלול להתארך מסיבות של היעדר מסמכים או עלויות גבוהות של חובות עבר, ולשם כך אנו נהיה שם עבורכם – להכין אתכם לכל תרחיש אפשרי ולדאוג לעדכנכם באופן שוטף בתהליך ובקבלת ההחלטות.

קלוד אדריכלות מלווה ומטפל בתוספות בנייה עד קבלת ההיתר מהוועדה המקומית.

צרו אתנו קשר: 03-903-3003

מנצח הוא מי שיודע מתי להילחם, ומתי לא
סון טסו, אמנות המלחמה