רישוי עסק עבור תחנת מוניות

תחנת המוניות אמורה להוות כמקום מפגש, ומכן שחלה חובת התקנה של שירותים וכיור אחד לפחות, בנוסף התחנה מספקת מקום מנוחה לנהגים. המבנה חייב להיות חוקי, ומומלץ שלצידו יהיו מספר מקומות חניה שבהמשך ישוריינו כמקומות עצירה/חנייה לאחר הסדר תנועה עם הרשות המקומית.

תחנת מוניות הינו עסק אשר מטרתו העיקרית היא מתן שירות לציבור בהגעה ממקום למקום בתנאים נוחים. על מנת להקים תחנת מוניות יש צורך בקבלת אישורים על פי תקנות משרד התחבורה, רישוי עסקים, והיתר חניה מהרשות המקומית, הגופים שמולם מתבצע התהליך: משרד התחבורה, כבאות, משטרה, איכות הסביבה והרשות המקומית.

תחנת המוניות אמורה להוות כמקום מפגש, ומכן שחלה חובת התקנה של שירותים וכיור אחד לפחות, בנוסף התחנה מספקת מקום מנוחה לנהגים. המבנה חייב להיות חוקי, ומומלץ שלצידו יהיו מספר מקומות חניה שבהמשך ישוריינו כמקומות עצירה/חנייה לאחר הסדר תנועה עם הרשות המקומית.

משרדנו מלווה את בעל העסק החל משלב האישור של משרד התחבורה, ובהמשך מול כל הגורמים, מתן סיוע ופתרונות להפעלת התחנה. במקרים מסוימים אנו ממליצים, שטרם חתימת החוזה נבצע עבורכם בדיקה מוקדמת / חוות דעת מקדמית אל מול אגף מנהל מחלקת דרכים ותנועה לגבי שימוש בחניות ובתנועה באזור שבו רוצים לפתוח את תחנת המוניות.

כבעלי ניסיון וידע, משרדנו מכין ומגיש על פי נוהל הגשת התכניות, את תכנית העסק ומקומות החנייה בסמיכות לעסק לצורך קבלת האישור מהמחלקה המטפלת. בסיום התהליך ואישורו מול הגופים השונים, הרשות תרתם ותמקם תמרורים בהתאם לצורך.

בעקבות התיקון 34 לחוק רישוי עסקים - תחנת מוניות אינה טעונה רישוי עסק

*התיקון טרם נכנס לתוקף (נכון לשנת 2020)

לקבלת הצעת מחיר וייעוץ עבור ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 03-903-3003

"החיים עוברים ומתקדמים קדימה, התעסקות עם העבר לא תשנה את העתיד"
ז'אן קלוד מקס