על מי חלה חובה להתקנת מז"ח?

רישוי עסקים - התקנת מז"ח

מהו מז"ח? – מכשיר המותקן ליד השעון מים – שמטרתו למנוע זרימת מים חוזרת.

חובת התקנת המכשיר בעסקים בהם יש חשש לסכנת זיהום מי השתייה.

עסקים חייבים במז"ח מספר העסק בצו רישוי עסקים ע"פ המפרט שמופיע בצו.

רישוי עסקים - התקנת מז"ח

מהו מז"ח? – מכשיר המותקן ליד השעון מים – שמטרתו למנוע זרימת מים חוזרת.

חובת התקנת המכשיר בעסקים בהם יש חשש לסכנת זיהום מי השתייה.

עסקים חייבים במז"ח מספר העסק בצו רישוי עסקים ע"פ המפרט שמופיע בצו.

1.2       חומרים ותכשירים קוסמטיים ,תמרוקים - א .ייצורם         

1.3       חומרים ותכשירים רפואיים ,לרבות חומרי גלם וציוד רפואי - א .ייצורם         

1.5       א .מעבדה לבדיקות כימיות ,מיקרוביולוגיות וביולוגיות ,למעט בדיקות שמקורן בבני אדם.

ב .מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי      

1.6       מעבדה רפואית - מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם

1.8       חדר מתים ,למעט בבית חולים

2.1       גפ"ם –  א .מילוי מכלים ומכליות.

ב .אחסונו ,למעט לצריכה עצמית ,כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות ורישוי)

ג .מכירתו ,חלוקתו

2.2       דלק לסוגיו

2.3       פחם לסוגיו

2.4       תחנת כוח

3.1       בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית שחיטה

3.2       בעלי חיים ,לרבות ימיים –  א .גידולם ,אחזקתם ,טיפול בהם

ג .חניטתם

ד .הפקת זירמה ,הזרעה מלאכותית

ה .מתן שירותי חיטוי

3.3       הדברה -  א. הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

ב. ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע

3.4       חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי

3.6       פסדים ובכלל זה חקי בעלי חיים ופרשיהם

3.7       תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי

4.6       מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם - א .הכנתו ,ייצורו ,עיבודו

5.1       אשפה ופסולת -  א .תחנת מעבר לאיסוף

ב .איסופה ,הובלתה ,מיונה

ג .עיבודה ,ניצולה

ד .אתר לסילוקה

ה .אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים

5.3       שפכים

6.4       מכבסה ,צביעת טקסטיל ,לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות.

7.2       גן חיות ,ספארי ,פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

7.4       מים – נופש - א .בריכת שחייה

ב .פארק מים , מגלשות מים

ג .ג'קוזי

ד .מקווה

8.6       כלי רכב -  ג .רחיצתו – שטיפת מכוניות

8.9       מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

א .מכונאות כללית

ב .פחחות וצביעה

ד .תיקון תקרים

ו .טיפול אחר ברכב

10.2     אבנים ,מחצבים ,מינרלים - א .מחצבה או מכרה

ב .גריסתם ,עיבודם

10.3     בית דפוס

10.6     דשנים - א .ייצורם

ב .אחסונם

10.7     חומרי גלם לבנייה ,מוצרי ביניה מוגמרים ,מלט ,בטון ,אספלט ,זפת ומוצריהם -

א .הכנתם ,ייצורם ,עיבודם

10.8     חומרי חיטוי או ניקוי - א .ייצורם ,אריזתם

10.9     חומר גלם ,מוצר ,מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו - ייצורו ,עיבודו ,צביעתו, הרכבתו ,ציפויו ,השחזתו ,הדפסה עליו

10.10   חומרים מסוכנים ,לקיחים ,רעילים או רדיואקטיביים - א .ייצורם ,עיבודם

10.11   חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ ,התשי"ד – 1954 מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין דינור ייצורם

10.14   מתכת ,מוצריה ,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי ,גרוטאות מתכת –

א .ייצורם ,עיבודם ,יציקתם ,ציפויים

10.15   סיד - א .שריפתו

ב .כיבויו

10.16   עץ  - א .עיבודו

ב .ייצור מוצריו ,צביעתם ,ציפוים

10.17   פוך ,נוצות - א .ניקויים ,עיבודם

ב .ייצור מוצריהם

לקבלת פרטים נוספים וליווי מלא בהוצאת רישיון עסק, פנו אל המומחים ברישוי עסקים 03-903-3003

 

"החיים עוברים ומתקדמים קדימה, התעסקות עם העבר לא תשנה את העתיד"
ז'אן קלוד מקס